UBND Tỉnh Nghệ An công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo khu Di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn

Ngày 13/10/2009, UBND Tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt quy hoạc, bảo tồn và tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương.

Tượng đài chiến thắng Truông Bồn xã Mỹ Sơn – Đô Lương                          Ảnh: st


Phạm vi quy hoạch bao gồm: Khu mộ thanh niên xung phong, Khu tượng đài chiến thắng, khu không gian tham quan với tổng diện tích là 17,48ha. Khu di tích Truông Bồn xã Mỹ Sơn có tính chất chức năng không gian đoàn thể và mộ các liệt sỹ thanh niên xung phong. Không gian đón tiếp và tổ chức các đại lễ, sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương. Công viên tưởng niệm với hệ thống công trình mang tính tái hiện lại sự kiện lịch sử.

Phần mộ các liệt sỹ TNXP                                                                                     Ảnh: st


Đây là di tích lịch sử quốc gia được quy hoạch với quy mô lớn nhằm tái hiện lại một phần lịch sử, sự ác liệt của chiến tranh, sự hi sinh anh dũng của quân và dân ta ở Truông Bồn. Trong đó điểm nhấn là sự kiện ngày 31/10/1968, 13 liệt sỹ thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh và sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt