UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà tại công ty Prex Vinh.

Nhân dịp tháng công nhân năm 2014, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Đô Lương đã đi thăm, tặng quà cho người lao động tại Công ty Prex Vinh tại khu công nghiệp xã Lạc Sơn có hoàn cảnh khó khăn.Cùng đi có ông Nguyễn Tử Phương – PCT LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo ban dân vận và LĐLĐ huyện.

Đợt thăm, tặng quà lần này UBND tỉnh đã trao tặng Công ty Prex Vinh 10 triệu đồng để hỗ trợ người lao động, LĐLĐ tỉnh trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng và LĐLĐ huyện tặng 20 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Tử Phương – PCT LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động tại công ty Prex Vinh.

Hiện nay, công ty Prex Vinh đang sử dụng gần 3.000 lao động phục vụ sản xuất may hàng xuất khẩu do Hàn Quốc đầu tư 100% nguồn vốn trên 28 dây chuyền sản xuất.

Đ/c Nguyễn Thị Hương Thủy – PCT LĐLĐ huyện trao quà cho người LĐ tại công ty Prex Vinh.

Việc thăm và tặng quà đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty Prex Vinh của UBND tỉnh và LĐLĐ là hoạt động nằm trong tháng công nhân năm 2014 với chủ đề "Đồng hành cùng doanh nghiệp và công nhân lao động" nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên và khuyến khích doanhh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, đẩy mạnh kinh doanh có hiệu quả và ổn định đời sống cho đội ngũ công nhân.

Hữu Hoàn