UBND huyện triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Sáng ngày 8/8, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tới dự có các đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện.

dutoanNN

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Đăng

Theo Chỉ thị của UBND tỉnh, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2018, huyện Đô Lương cần tập trung thực hiện với các nội dung bao gồm: Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Xây dựng dự toán NSNN năm 2018 phải được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật, trong đó tăng cường phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu. Trong đó,  mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lợi phục vụ cho đầu tư phát triển, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững.

dutoanNN3

Các đại biểu tham dự

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng chung toàn huyện đạt từ 11,5 – 12%. Sau thời gian triển khai sẽ tổ chức triển khai thực hiện từng bước theo đúng quy trình, tháng 12/2017 UBND huyện và các xã thị trình HDND cùng cấp thông qua để quyết định giao kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị cũng đã triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện dự toán NSNN năm hướng dẫn luật NSNN năm 2015 có hiệu lực từ năm 2017.

dutoanNN1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo các xã, các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách năm 2018 kịp thời

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo các xã, các cơ quan, đơn vị tập trung tiếp thu, triển khai thực hiện kịp thời, sát đúng, có hiệu quả, đảm bảo vững chắc dự toán NSNN năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cần chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra rà soát các chỉ tiêu để có các giải pháp tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Sỹ Bắc