UBND huyện triển khai kế hoạch hoạt động trên một số lĩnh vực

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch “ Xây dựng thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 ”; Dự thảo kế hoạch "Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội". Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường N5, giai đoạn 2 xây dựng nhà mày xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn, giải quyết tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam, rác thải gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả sản xuất ở các cụm công nghiệp, công tác kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất. Dự án xây dựng chợ Trung tâm thương mại, quy hoạch xây dựng trụ sở UBND huyện. Công tác kiểm tra vệ sinh ATTP, an ninh trường học, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kì 2016 – 2021, xây dựng giao diện Cổng thông tin điện tử.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện
phát biểu tại hội nghị

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tập trung làm tốt công tác chống hạn, PCCR, xây dựng NTM, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác bầu cử.

%image_alt%
Các đại biểu đóng góp ý kiến

Hội nghị đã cho ý kiến trên về đề án hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của cán bộ không chuyên trách xã, phường, Thị trấn, xóm, khối. Đề án xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Phấn đấu trong 5 năm, từ 2016 – 2021 giảm được 3% hộ nghèo xuống dưới 4% vào năm 2020.

Sỹ Bắc