UBND huyện tổng kết công tác tuyển quân và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 19/10, UBND huyện tổng kết công tác tuyển quân và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

a1

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, Đô Lương đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ từ công tác tuyên truyền, giáo dục, đến công tác khám tuyển sức khỏe, hoàn thành hồ sơ và quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời tổ chức làm tốt công tác giao, nhận quân với 220 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, đạt chỉ tiêu 100%.

Tại hội trực tuyến với đầu cầu 33 xã, Thị trấn các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các vấn đề liên quan trong việc thực hiện nghiã vụ quân sự đối với công dân trong lứa tuổi nhập ngũ như: công tác quản lý thanh niên, công tác  tổ chức sơ tuyển và khám tuyển. Các  xã cũng đã nêu ra việc xây dựng các cơ chế để kịp thời khuyến khích động viên công dân tham gia nhập ngũ.

a3

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các ban ngành, các xã, Thị thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng.

Nhiệm vụ năm 2021, Đô Lương sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu của tỉnh giao. Thời gian bắt đầu từ tháng 11 năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCH Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành và cấp ủy chính quyền các xã, Thị làm tốt công tác rà soát danh sách thanh niên trong độ tuổi; tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân từ huyện đến cơ sở; Nắm bắt cụ thể từng trường hợp để vận động thanh niên hăng hái tham gia lên đường nhập ngũ; Các xã, Thị làm tốt việc xây dựng quy chế, đảm bảo kinh phí để hỗ trợ, động viên thanh niên tham gia nhập ngũ.

a55

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

 BCH Quân sự huyện và BVĐK làm tốt công tác khám, phân loại sức khỏe, chính các, công tâm, Công an huyện phối hợp làm tốt công tác xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

a2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020. Ảnh: Hữu Hoàn.

Nhân dịp này đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá  nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020.

Hữu Hoàn.