UBND huyện tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2019.

Chiều ngày 11/1, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và môi trường năm 2019.

Năm qua huyện Đô Lương đã triển khai và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó làm tốt quy hoạch phân lô trình cấp trên phê duyệt, tổ chức đấu giá đất cho 16 xã, Thị trấn với 408 lô, số tiền trúng đấu giá và lệ phí trước bạn đạt 298,8 tỷ đồng.

2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đất xây dựng các công trình được thực hiện kịp thời như: Cụm công nghiệp Thượng Sơn, di chuyển nâng cấp đoạn đê Cầu Dâu; cải tạo, sửa chữa đường Ngọc, Lam, Bồi và nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 4246 giấy đất ở, đất nông nghiệp đã ký 1676 giấy. Tập trung giải quyết 126 đơn thư của công dân.

Công tác môi trường, trong đó thu gom rác thải được quan tâm xử lý, tổ chức nhiều đợt kiểm tra và xử lý 10 tổ chức, 4 các nhân với số tiền phạt hành chính 630 triệu đồng, bắt giữ 3 vụ khai thác cát, sỏi trái phép, tạm giữ 3 thuyền và xử phạt 6 cá nhân khai thác cát, sỏi trái phép 28 triệu đồng. Phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra khai thác khoáng sản cát sỏi trên địa bàn, xử phạt 7 tổ chức với số tiền 122 triệu đồng.

Những tồn tại được nêu ra đó là: Việc phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án còn chậm so với yêu cầu.

1

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu năm 2020 tập trung làm tốt công tác nhà nước  quản lý về đất đai; tập trung chỉ đạo các xã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các xã. Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trái phép.

Hồng Sơn.