UBND huyện tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 Sáng ngày 7/7/2014 UBND huyện tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự có đ/c Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Nguyên Tất Thành Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Công Châu Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy chính quyền huyện đã có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản đạt kế hoạch, an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3700 tỷ, tăng 7,7 % so với cùng kỳ. Về xây dựng cơ bản đã đôn đốc, triển khai các dự án đầu tư; Tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật 28 công trình dự án với tổng mức đầu tư 82 tỷ; Thu ngân sách đạt 53 tỷ , bằng 7% dự toán; đã cấp 768 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Chất lượng giáo dục được giữ vững; Tổ chức tốt các hoạt động về chính sách, xã hội. Về công tác xây dựng nông thôn mới đã tập trung rà soát các tiêu chí ở các xã, thị; Phân bổ 9500 tấn xi măng cho các xã để làm mới gần 50 km đường; Tập trung chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác “dồn điển đổi thửa”, tích tụ ruộng đất ở các xã.


Những tồn tại đó là, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ thấp; Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch; Việc xử lý xe quá khổ, quá tải chưa nghiêm làm cho các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Lãnh đạo các ban nghành đã thảo luận tập trung vào những tồn tại trong 6 tháng qua để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong 6 táng của năm 2014.

 Đ/c Nguyễn Tất Thành Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị


Kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Tất Thành Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn trên cơ sở những kết quả đã đạt được khắc phục những tồn tại và tập trung làm tốt các nhiêm vụ đó là: Chỉ đạo các xã, thị đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành việc thực hiện “ Dồn điền, đổi thửa” , tập trung thực hiện các công trình cơ bản đúng tiến độ, làm rõ việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, đẩy mạnh truy quét các loại tội phạm. Trước mắt tổ chức tốt hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân ngày 27/7.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt