UBND huyện tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện luật hộ tịch và 2 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều ngày 28/12, UBND huyện tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện luật hộ tịch và 2 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

a1

Các đại biểu tham dự

Trong 3 năm qua, huyện Đô Lương đã tập trung triển khai thực hiện luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức như tổ chức tuyên truyền, bố trí đầy đủ 33 công chức cấp xã làm hộ tịch. Triển khai ứng dụng thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch và triển khai đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, hướng dẫn cho đội ngũ làm công tác quản lý hộ tịch, đảm bảo cho việc thực hiện đăng ký kết hôn, khai tử , thay đổi hộ tịch, đăng ký khai sinh cho nhân dân, đảm bảo quy định của pháp luật.

a2

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện tham luận về vấn đề phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật

Đối với công tác tuyên truyền pháp luật, hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của huyện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như: hệ thống phát thanh truyền hình, tổ chức các hội thi, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 369 hòa giải viên, tập huấn cho 182 đồng chí lãnh đạo từ huyện đến xã về công tác tuyên truyền pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính” với 2460 bài tham dự.

a3

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc chấp hành pháp luật. Các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn về việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật., thiếu cơ chế cụ thể, một số cấp ủy chính quyền và các ban, ngành thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

a4

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Phi

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các ban, ngành và các xã, thị đã tập trung thực hiện tốt công tác thực hiện luật hộ tịch và tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn.

a5

Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng thời yêu cầu các ban, ngành phối hợp chặt chẽ cùng các xã, thị tiếp tục thực hiện tốt việc phổ biến pháp luật và thực hiện Luật hộ tịch để đảm bảo việc chấp hành pháp luật.

UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hữu Hoàn