UBND huyện rà soát các tiêu chí nông thôn mới của xã Đặng Sơn

Sáng ngày 11/10, UBND huyện tổ chức rà soát các tiêu chí nông thôn mới tại xã Đặng Sơn. Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo.

dang-son-1

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Đến hết tháng 10 năm 2017, xã Đặng Sơn đã cơ bản thực hiện 19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí đảm bảo bền vững, một số tiêu chí tiếp tục hoàn thiện. Để đạt được kết quả này, Cấp uỷ, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Đặng Sơn đã thực hiện một cách quyết liệt việc xây dựng các tiêu chí. Đặc biệt là huy động nguồn lực 196 tỷ đồng bao gồm: nguồn vốn Trung ương, Tỉnh, Huyện và Xã. Riêng nhân dân đóng góp trên gần 17 tỷ, ngân sách xã huy động 4 tỷ đồng.

dang-son-3

Lãnh đạo xã Đặng Sơn báo cáo kết quả xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới. Ảnh: Hữu Hoàn

Đến nay, xã Đặng Sơn đã xây dựng  hoàn thành cơ bản hệ thống đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng; hệ thống nhà văn hoá và trường học đã được đầu tư nâng cấp cơ bản đạt chuẩn. Việc xây dựng nông thôn mới ở xã Đặng Sơn đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và xây dựng bộ mặt nông thôn khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được phát triển.

dang-son-2

Đồng chí Ngọc Kim Nam kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Hoàn

Các thành viên đã trực tiếp thẩm định các tiêu chí của xã Đặng Sơn và đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam yêu cầu xã Đặng Sơn tập trung rà soát và thực hiện đầy đủ các tiêu chí. Đồng thời tổ chức thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo trình cấp trên thẩm định và phê duyệt để cuối năm 2017 xã Đặng Sơn phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Hữu Hoàn