UBND huyện tổ chức phiên họp thường kì tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5

Chiều ngày 26/4/2017, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kì tháng tư để đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2017, đồng chí Ngọc Kim Nam –  Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

DGT

DGT1

Các đại biểu tham dự

Trong tháng tư, UBND huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các phương án PCCR, bảo vệ chăm sóc và trồng rừng nguyên liệu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã đạt 454 tiêu chí, trong đó có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Triển khai nhiều dự án xây dựng các tuyến giao thông ở các xã khó khăn; chuẩn bị tốt các kì thi, nâng cao chất lượng dạy và học. Triển khai đợt giải tỏa hành lang ATGT đường bộ.

DGT3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thi công các tuyến giao thông

Nhiệm tháng 5, UBND huyện tập trung chỉ đạo, triển khai sản xuất vụ hè thu đảm bảo diện tích và lịch thời vụ, đảm bảo công tác phòng chống hạn, PCCR, đầu tư xây dựng các công trình, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, tổ chức liên hoan tiếng hát làng Sen, đảm bảo công tác ANTT, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm.

DGT4

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham quan vị trí đặt nhà máy May tại xã Quang Sơn

UBND huyện đã nêu dự thảo tờ trình về việc xin chủ trương thu hút dự án xây dựng nhà máy may Minh Anh tại xã Quang Sơn. Theo đó, nhà máy may sẽ được xây dựng trên diện tích 6 ha tại xứ đồng Mũi Thuyền cạnh trục đường Quang Nhân, nhà máy sẽ thu hút khoảng 3500 công nhân. Trước khi xây dựng nhà máy sẽ tổ chức xây dựng các hạng mục như làm các tuyến đường, hệ thống điện và đền bù giải phóng mặt bằng. Đa số các đại biểu đều đồng tình với chủ trương thu hút dự án xây dựng nhà máy may để giải quyết tốt nhu cầu việc làm cho người lao động các xã khu vực vùng dưới.

DGT2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các ban, phòng thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ngành trên cơ sở nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5 và những tháng tiếp theo./..

Sỹ Bắc