UBND huyện tổ chức hội nghị truyền thông công tác xóa đói, giảm nghèo  năm 2018.

Sáng ngày 25/12/2018, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị truyền thông công tác xóa đói, giảm nghèo năm 2018. Tham dự có 300 cán bộ chính sách, bí thư, xóm, khối trưởng các xã, thị. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hngiamngheo

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ phòng LĐTBXH huyện, ngân hàng chính sách xã hội huyện phổ biến các chính sách về công tác xóa đói giảm nghèo như: Chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Chính sách giáo dục pháp lí, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ sản xuất,đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

hngiamngheo2

Các đại biểu tham dự

Hội nghị tổ chức trao đổi, thảo luận về cách làm, kinh nghiệm và hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua tại các địa phương. Thông qua hội nghị truyền thông nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin tuyên truyền chương trình giảm nghèo, để các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, những năm qua, huyện Đô Lương đã làm tốt công tác truyền thông, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện. Tính từ năm 2015 đến nay đã giảm nghèo đa chiều được 1987 hộ, trong đó, năm 2017 Đô Lương có 2040 hộ nghèo đến năm 2018 chỉ còn 1597 hộ nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo từ 3,7%  năm 2017 giảm còn 2,81% năm 2018.

hngiamngheo1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu cá đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung để về tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo năm 2019 và những năm tiếp theo./..

 Sỹ Bắc 

Ảnh: Hoàng Phi