UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính gia đoạn 2011 – 2020; công tác sáp nhập xóm, khối và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 30/6, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020; công tác sáp nhập xóm, khối và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phùng Thành Vinh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 tổng giá trị SX đạt 7 tỷ đồng, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn như dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống, TTTM Lan Chi. Tập trung xây dựng nhiều công trình lớn, thu ngân sách đạt 178 tỷ đồng bằng 75% KH; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng NTM ở các xã. Thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 và phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

hn3

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến

Về cải cách hành chính nhà nước được triển khai thực hiện có hiệu quả từ huyện đến các xã, đảm bảo phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế XH và công khai các cơ chế chính sách và thủ tục hành chính. Việc CCHC trên địa bàn huyện đã thể hiện rõ bước chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

HN2

Lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện báo cáo tình hình thu ngân sách và việc giải quyết chế độ cho các đối tượng

Về kết quả sáp nhập xóm, khối và kiện toàn kiện toàn Xóm trưởng, Khối trưởng. Đến nay đã hoàn thành việc sáp nhập từ 355 xóm, khối nay còn 177 xóm khối. Sau khi sáp nhập đã trình Sở Nội vụ thẩm định và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.

HN1

Đồng chí Phùng Thành Vinh- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến đồng chí Phùng Thành Vinh- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cán bộ các ngành, các xã, thị tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, tăng cường kiểm tra “ kỷ cương, kỷ luật hành chính”. Tập trung làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, chống hạn, chuẩn bị các biện pháp phòng chống bão lụt. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ chi đoàn, chi hội và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.