UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

Sáng ngày 6/8, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Hiệp Phó chủ tịch UBND huyện, Hoàng Hữu Hùng phó chủ tịch HĐND huyện.

h1

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo Phòng tài chính kế hoạch thông qua Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, hướng dẫn công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016- 2020; Hướng dẫn xây dựng dự toán nâng sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2019- 2021.

h8

Đồng chí Nguyễn Cảnh Tiến- Trưởng Phòng tài chính kế hoạch triển khai Chỉ thị.

Trong đó, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Đồng thời xác định mục tiêu kế hoạch năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thu chống thất thu để đảm bảo nguồn ngân sách.

h2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Hiệp Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 33 xã thị cùng với đội ngũ kế toán thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 11 ngày 12 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo theo quy định./.

Hữu Hoàn