UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5.

Sáng ngày 26/4, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị .

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 4/2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa đông xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến giao thông ở các vị trí ách yếu phục vụ nhân dân đi lại.UBND huyện đã triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng, Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án phát triển kinh tế và chỉ đạo 3 xã còn lại phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 5 và các tháng tiếp theo đó là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, thực hiện tốt công tác quản lý khai thác khoáng sản, chống thất thu thuế. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các dự án trên lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật của cán bộ CC, VC trong việc phục vụ nhiệm vụ. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các ngày lễ sắp tới đặc biệt là ngày bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hữu Hoàn.