UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.

Chiều ngày 26/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

3

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hữu Hoàn

Kết quả nổi bật trong tháng 10 đó là UBND huyện đã tập trung chỉ đạo 7 xã tổ chức công bố đạt chuẩn NTM và tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã còn lại; Tiếp tục triển khai các dự án và xây dựng các công trình giao thông, làm tốt công tác quản lý môi trường.

Trên lĩnh vực VH – XH, tổ chức kiểm tra, rà soát quy chế luân chuyển giáo viên, tổ chức TK 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010 – 2020; Tổ chức thành công hiến máu đợt 3 đạt được 540 đơn vị máu. Công tác QP- AN được đảm bảo, đồng thời triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2021. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết đơn thư.

Về nhiệm vụ tháng 11 năm 2020, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện NQ và chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, tập trung làm tốt công tác giao thông thủy lợi và phòng chống bão lụt, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội và các loại tội phạm.

1

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thảo luận những vấn đề thu, chi ngân sách

Các đại biểu đã thảo luận đề cập những vấn đề khó khăn vướng mắc để UBND huyện tập trung giải quyết trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và QP – AN.

Hội nghị đã thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI và các chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành  xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình hành động, thực hiện NQ. Tập trung thực hiện xây dựng hoàn thành Trung tâm Dịch vụ Hành chính công để đưa vào hoạt động năm 2021. Thực hiện các nội dung liên quan đến Nông nghiệp.

Các ngành liên quan trên lĩnh vực nhà nước làm tốt công tác trên các lĩnh vực tham mưu, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Rà soát và giải quyết các vấn đề cử tri huyện nhà quan tâm. Triển khai thí điểm phương án tích tụ ruộng đất ở 1 số xã để thu hút các dự án đầu tư lớn, giải quyết việc làm cho người dân trong khi ruộng bị bỏ hoang nhiều, người nông dân không có thu nhập.

 

Hữu Hoàn