UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- Xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.

Sáng ngày 8/10/2013, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013. Tới dự có đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng qua, với sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân, huyện Đô lương đạt tổng giá trị sản xuất 4.660 tỷ gần 79% kế hoạch cả năm. Cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế – Xã hội đếu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 70 tỷ đồng. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện có những chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm.Đến nay đã có 937 người đi lao động các nước, giải quyết việc làm cho 1.350 lao động. Trong 9 tháng, hội đồng tiếp công dân đã tiếp 317 lượt người, giải quyết 273 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức 5 cuộc thanh tra, thi hành kỷ luật 8 cán bộ Công chức – Viên chức vi phạm pháp luật và kỷ luật, xử lý kỷ luật 12 cán bộ giáo viên, nhân viên ngành GD vi phạm chính sách DS KHHGĐ.

Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị.


Những tồn tại cần khắc phục đó là chuyển dịch cơ cấu cây trồng và xây dựng các mô hình kinh tế còn nhiều hạn chế; Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, VSMT chưa tốt. Việc cấp đổi giấy CN QSDĐ còn chậm.
Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện yêu cầu các ban phòng làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 3 tháng còn lại của năm 2013, tập trung làm tốt công tác GTTL trên địa bàn toàn huyện, tổ chức dồn điền, đổi thửa, cấp đổi giấy CN QSDĐ, phát động phong trào toàn dân góp công; góp của xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện tốt đợt đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn toàn huyện; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình; thực hiện tốt chính sách an sinh XH; đẩy mạnh việc tấn công truy quét các loại tội phạm; đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Hữu Hoàn