UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2018.

Sáng ngày 17/7, UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

DAN-CHU

Đồng chí Đoàn Văn Lợi báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết quả nổi bật trong 6 tháng qua, trong việc thực hiện quy chế dân chủ đó là: BCĐ đã làm tốt công tác tham mưu cho BTV huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, rà soát bổ sung quy chế hoạt động, tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với bứ thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị và thôn xóm. Đối thoại với các cán bộ CCVC các cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 5 đơn vị. Tập trung rà soát việc thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND xã, khối trưởng và xóm trưởng. Tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan đơn vị theo Nghị định 04 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, các xã thị và thôn, xóm như: quy trình tiếp xúc, đối thoại; việc công khai các chủ trương, chính sách, công khai thu chi ở cơ sở.

DAN-CHU1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BCĐ đẩy mạnh việc hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt quy trình đối thoại với nhân dân. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội Nghị đồng chí Ngọc Kim nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đánh giá cụ thể những việc đã đạt được ở cơ sở đồng thời yêu cầu BCĐ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ từ huyện đến cơ sở bằng những việc làm thiết thực như: tăng cường đối thoại với nhân dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tăng cường kiểm tra, giám sát quy chế dân chủ ở cơ quan, trường học, các xã, thị trấn và kể cả đội ngũ cán bộ xóm trưởng. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, công tác xây dựng quy trình đối thoại để cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Hữu Hoàn