UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện ” Dồn điền, đổi thửa”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch ra quân làm giao thông thủy lợi nhân ngày 16/10.

Sáng ngày 9/8, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện " Dồn điền, đổi thửa", chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch ra quân làm giao thông thủy lợi nhân ngày 16/10. Đ/c Nguyễn Công Châu, đ/c Hoàng Quốc Việt – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Thực hiện chỉ thị 08 của BTV tỉnh ủy, huyện ủy UBND huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo 32 xã, thị thực hiện " Dồn điền, đổi thửa" tích tụ ruộng đất vào tháng 12 năm 2014, tất cả các xã, thị phải hoàn thành. Đến thời điểm này, đã có nhiều đơn vị hoàn thành như: Trung Sơn, Thuận Sơn, Lưu Sơn, nhiều xã đã tổ chức tiến hành giao đất kịp sản xuất vụ đông và vụ xuân năm 2015. Một số xã sau khi " Dồn điền, đổi thửa" đã tổ chức tốt việc quy hoạch giao thông thủy lợi, tuy nhiên đến nay một số xã vẫn thực hiện chậm như: Đông Sơn, Tràng Sơn, Minh Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn và Mỵ Sơn.

%image_alt%
Về xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này có 2 xã tăng 3 tiêu chí, 5 xã không tăng tiêu chí nào gồm: Đà sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn, Hiến Sơn và Mỵ Sơn. Xã Thịnh Sơn đạt 16 tiêu chí, xã Lưu Sơn đạt 13 tiêu chí. Các xã đạt thấp như Giang Sơn Tây 2 tiêu chí, Bồi Sơn, Nhân Sơn, Mỵ Sơn 3 tiêu chí. Năm 2014, UBND tỉnh hộ trợ trên 15.000 tấn xi măng, nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng 70 km đường bê tông điển hình như xã Thịnh Sơn, Trung Sơn, Giang Sơn Đông. Về triển khai kế hoạch ra quân làm đường giao thông thủy lợi năm 2014, huyện Đô Lương phấn đấu huy động nhân dân đóng góp 500.000 ngày công lao động, đào đắp 600.000 m3 đất, nạo vét 300 km kênh mương, sửa chữa nâng cấp 150 km giao nông nội đồng, giao thông nông thôn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tập trung hoàn thành việc " Dồn điền, đổi thửa" theo chỉ thị 08 trước ngày 30/12/2014; Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã; Tổ chức tốt đợt ra quân làm giao thông thủy lợi nhân ngày 16/10 để phục vụ tốt sản xuất vụ xuân năm 2015 tạo điều kiện cho nhân dân trong việc nâng cao thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 4 tháng còn lại UBND huyện Đô Lương sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị, đồng thời nghiêm túc xử lý những tập thể cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
Hữu Hoàn.