UBND huyện tổ chức hội nghị kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, chiều ngày 3/1/2018, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, họ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020, đến nay trên địa bàn huyện Đô Lương có 2195 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,03%, giảm so với năm 2016 1,02%, hộ cận nghèo có 4278 hộ, chiếm 7,85%, tăng 0,34% so với năm 2018. Trong đó, hộ tái nghèo có 68 hộ và hộ nghèo mới 324 hộ.

Để đánh giá đúng thực chất tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, hội nghị đã tập trung bàn và thảo luận các giải pháp, tổ chức việc kiểm tra, phúc tra, rà soát lại tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, tập trung làm rõ, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới tăng, từ đó bổ sung, hướng dẫn các quy trình, phương pháp rà soát đảm bảo chính xác, đúng quy định ban hành.

Ý kiến của các xã thị đều cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hộ tái nghèo, hộ nghèo mới tăng là do nguyên nhân có nhiều hộ gia đình có người ốm đau thường xuyên hay bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, hộ chuyển sang người cao tuổi, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ hay một số trường hợp gặp hoạn nạn, rủi ro cần được xét hộ nghèo hay cận nghèo để hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.

1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các ban ngành liên quan, cùng các địa phương thành lập các đoàn về tận cơ sở để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện việc rà soát, kiểm tra, phúc tra lại kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình, quy định, không để sót và cũng không để tình trạng hộ không đúng thực chất, sớm có văn bản và kết quả báo cáo UBND huyện trước 15 h ngày 9/1/2018, để huyện tổng hợp trình UBND tỉnh theo đúng quy định./.

Sỹ Bắc