UBND huyện tổ chức hội nghị góp ý xây dựng 3 đề án của Chính phủ về phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027

Chiều ngày 8/5, UBND huyện tổ chức hội nghị ban chỉ đạo các đề án 938, 939, “Tuyên truyền vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”của Chính phủ về phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án 938,939 của chính phủ về : “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 – 2027; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017  – 2025”; “Tuyên truyền vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2018 – 2021.

Ban chỉ đạo đã góp ý, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các kế hoạch ban hành trong việc xây dựng đề án như: Các quy phạm về văn bản, xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức theo dõi tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả công tác đề xuất, kiến nghị và tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện đề án.

Việc thực hiện các đề án nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của UBND các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn tham gia bảo vệ môi trường. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng sáng tạo của phụ nữ trên địa bàn huyện

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu hội liên hiệp Phụ nữ chủ động phối hợp để thực hiện các đề án. Ảnh: Thúy Hằng

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Hội liên hiệp phụ nữ huyện tích cực phối hợp với các phòng để thực hiện tốt các đề án. Đồng thời rà soát chỉ tiêu, văn bản để tham mưu kế hoạch thực hiện. Tích cực công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thúy Hằng