UBND huyện tổ chức hội nghị kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBh

Toàn cảnh hội nghị

Qua 5 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng của huyện Đô Lương đạt 9,65%, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Bình quân đầu người đạt gần 31 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cơ sở hạ tầng được tăng cường phát huy hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội như: hệ thống giao thông, thủy lợi, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển khá, an ninh trật tự được giữ vững. Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và xây dựng kinh tế Đô Lương phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa thông qua chế biến.

UBh1

Các đại biểu tham dự

Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quần đạt từ 12 đến 12,5%. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 92 nghìn tấn. Thu ngân sách đạt từ 300 đến 320 tỷ đồng. Phấn đấu toàn huyện về đích nông thôn  mới vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%, ổn định tỷ lệ phát triển dân số bình quân dưới 1%/năm. Tỷ lệ làng xóm, khối phố đạt chuẩn văn hóa 60 – 65%; thu hút đầu tư cụm công nghiệp, phát triển du lịch tâm linh và cân đối thu chi ngân sách có hiệu quả.

UBh2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam  – Chủ tịch UBND yêu cầu các phòng, ngành rà soát lại các chỉ tiêu, phân công công việc một cách có hiệu quả, tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội phù hợp. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư cụm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã đề ra.

Thúy Hằng – Hoàng Phi