UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.

Sáng ngày 24/10, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

3

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban tháng 10

Tại hội nghị đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ngành phân tích, đánh giá những tồn tại và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội và QPAN như: Tiến độ sản xuất cây vụ đông và nuôi cá vụ 3 đạt thấp so với kế hoạch.

660

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đối với phòng tài nguyên việc tham mưu xử lý vi phạm môi trường của nhà máy xi măng sông Lam chưa có kết quả; Việc thu các loại thuế và xử lý nợ đọng thuế chưa đạt yêu cầu; Tỷ lệ cán bộ đảng viên sinh con vi phạm chính sách dân số thuộc diện huyện quản lý tăng cao.

5

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo các vấn đề cần tập trung thực hiện

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy nêu rõ : UBND huyện cần tập trung chỉ đạo và đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã; Quan tâm công tác giải phóng mặt bằng giữa các xã để thu hút vốn đầu tư trên địa bàn: Ngành thuế phải có giải pháp về chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, quan tâm chỉ đạo hoàn thành thủ tục hồ sơ về tôn tạo xây dựng Đền Quả Sơn.

2

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các phòng cần có các giải pháp thực hiện một cách cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Sau khi lãnh đạo các phòng ngành báo cáo các vấn đề liên quan, đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị yêu cầu các phòng ngành tập trung thực hiện các công trình trọng điểm, tăng cường thu ngân sách trên địa bàn, rà soát và thực hiện chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm buôn bán, tàng trữ sử dụng pháo. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cần lựa chọn các mô hình để chuyển đổi giống cây trồng, tăng cường việc chỉ đạo rà soát các tiêu chí các xã về đích NTM 2018.

Hữu Hoàn