UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra công tác Văn phòng, Tư pháp

Sáng ngày 9 /10, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra công tác Văn phòng, Tư pháp  năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện quyết định của UBND huyện, văn phòng HĐND – UBND huyện và phòng Tư pháp huyện đã tổ chức đợt kiểm tra kết quả hoạt động. Ưu điểm: Văn phòng các xã thị đã ban hành đầy đủ quy chế, xây dựng kế  hoạch; thực hiện tốt công tác quản lý văn bản và lưu trữ hồ sơ đảm bảo quy định.

tu-phap-1

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hữu Hoàn

Công tác tư pháp đã thực hiện tốt công tác Tư pháp,  xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luậ, cơ bản tổ chức tốt Luật Hộ tịch, việc đang ký hộ tịch được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo quy định. Công tác chứng thực đang được các xã thị thực hiện đúng quy trình.

Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng, trên đài PT-TH góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện pháp luật.

tu-phap-2

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại đó là: Một số xã chưa ban hành chương trình công tác hàng tháng, sau hội nghị chưa có thông báo kết luận giao nhiệm vụ, một số nơi còn ban hành văn bản sai thể thức. Việc đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn chưa chặt chẽ, việc lưu trữ hồ sơ ở một số xã vẫn còn sơ sài.

Nhiệm vụ trong thời gian tới các xã cần làm tốt việc ban hành chương trình kế hoạch hoạt động , thực hiện tốt công tác quản lý hỗ tịch, thực hiện tốt công tác chứng thực chặt chẽ.

Hữu Hoàn