UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2015

Sáng ngày 22/1UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2014và triển khai nhiện vụ năm 2015. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tất Thành- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện uỷ.

Năm 2014, UBMD huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và điều hành chình quyền các cấp thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh chính trị, TT-ATXH . Kết quả nổi bật là trên lĩnh vực xây dựng NTM, công tác " Dồn điền đổi thửa". Xã Thịnh sơn hoàn thành 19 tiêu chí, toàn huyện tăng 82 tiêu chí, 2 xã tăng 5 tiêu chí, 4 xã tăng 4 tiêu chí. 26 xã hoàn thành giai đất cho nông dân theo chỉ thị 08 cảu ban thường vụ tỉnh uỷ. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, điều hành của chính quyền 1 cách kiên quyết trong công tác "Dồn điền, đổi thửa" đã tạo được sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp của vụ Xuân và các vụ tiếp theo.

%image_alt%

Về xây dựng cơ bản, UBND huyện đã tập trung làm tốt việc thực hiện xây dựng các công trình quan trọng, đặc biệt là các tuyến giao thông và kênh mương thuỷ lợi. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 112 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch. Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong công tác điều hành, đồng thời nêu rõ những mặt còn tồn tại đó là vai trò tham mưu của 1 số ngành chưa tốt, tinh thần trách nhiệm của 1 số cán bộ còn hạn chế; việc chỉ đạo của 1 số chính quyền các xã thiếu quyết liệt. Những vấn đề cần tập trung thực hiện trong năm 2015 đó là: Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính rườm ra, xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các vấn đề nổi cộm trên lĩnh vực đất đai, tệ nạn xã hội.

Hữu Hoàn