UBND huyện tổ chức hội nghị chỉnh trang Đô thị năm 2014 và những năm tiếp theo

Sáng ngày 17/3/2014 UBND huyện tổ chức hội nghị chỉnh trang Đô thị năm 2014 và những năm tiếp theo. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, Nguyễn Minh Hạnh, Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện và lãnh đạo các xã thị .

Trong những năm qua , mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng huyện ủy , HĐND, UBND huyện Đô Lương đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong việc phát triển đô Thị như ở Thị Trấn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Tân Sơn. Trong đó đẩy mạnh việc giải tỏa hành lang ATGT, xây dựng cảnh quan Đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu GT. Thu hút các nhà đầu tư để xây dựng các khu đô thị. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các siêu thị phục vụ nhu cầu của nhân dân, từ đó góp phần làm cho bộ mặt Thị trấn và các thị tứ phát triển về mọi mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hóa.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tuy nhiên trên thực tế việc phát triển đô thị vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là vấn đề quy hoạch, như hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng , các khu dịch vụ thương mại và chợ đô thị. Năm 2014 và những năm tiếp theo UBND huyện Đô Lương chỉ đạo các xã thị , làm tốt công tác quản lý quy hoạch, tập trung tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông đô thị , đầu tư nâng cấp chợ Trung tâm thương mại đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành khu đô thị Cầu Dâu và một số công trình liên quan. Đầu tư nâng cấp, mở rộng một số công trình tại xã Tân Sơn trong quy hoạch xây dựng Thị trấn, quản lý tốt việc cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân. Tiếp tục quản lý quy hoạch đã được phê duyệt ở các Thị tứ như Bài Sơn, Hòa Sơn, Thượng Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông.

Tại hội nghị lãnh đạo các xã thị đã trao đổi những vấn đề thuận lợi, khó khăn trong phát triển đô thị đó là: Kết cấu hạ tầng và nguồn kinh phí. Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện yêu cầu các ban ngành liên quan và các xã thị quan tâm đầu tư, quy hoạch Thị Trấn và Thị tứ đảm bảo vững chắc theo hướng văn minh hiện đại. Trước mắt đầu tư một số công trình trọng điểm, quan tâm đến vấn đề đảm bảo môi trường sinh thái.

Hữu Hoàn