UBND huyện tổ chức hội nghị bổ cứu công tác dồn điền đổi thửa.

Chiều ngày 9/6/2014, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị bổ cứu, đánh giá tình hình thực hiện tiến độ "Dồn điền đổi thửa" trên địa bàn. Tham dự hội nghị có cụm trưởng, ban chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa các xã chậm thực hiện công tác "Dồn điền đổi thửa". Đồng chí Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ thị 08 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện công tác "Dồn điền đổi thửa" và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2013, huyện Đô Lương đã triển khai tổ chức chỉ đạo cho 32 xã tổ chức thực hiện theo 7 bước công tác dồn điền đổi thửa gồm: Tuyên truyền, điều tra khảo sát diện tích, quy hoạch, chia đất trên bản đồ, làm giao thông thủy lợi, giao đất trên thực địa và chỉnh lý bản đồ.


Đến thời điểm này có 3 xã hoàn thành là: Trung Sơn, Thuận Sơn, Lưu Sơn. Đến thời điểm này có 21 xã được phe đuyệt đề án, còn 8 xã chưa hoàn chỉnh để thông qua HĐND xã và trình huyện phê duyệt là: Bồi Sơn, Xuân Sơn, Tràng Sơn, Ngọc Sơn, Đà Sơn, Bắc Sơn, Lam Sơn và Lạc Sơn.Tại hội nghị, lãnh đạo các xã đã đổ lỗi cho nguyên nhân chậm là do ruộng manh mún, nhiều vùng khác nhau, trình độ chuyên môn của cán bộ địa chính còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.
Đ/c Hoàng Quốc Việt- PCT UBND huyện yêu cầu các xã tập trung hoàn thành công tác "Dồn điền đổi thửa" trong năm 2014

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện đã nêu rõ: Tiến độ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa của huyện đến thời điểm này chậm so với kế hoạch. Trách nhiệm này thuộc về cấp ủy, chính quyền các xã thiếu sự chỉ đạo đôn đốc để thực hiện. Chỉ còn 6 tháng nữa lúc đó nhiệm vụ cần thực hiện đến 70%, Đ/c yêu cầu lãnh đạo 8 xã tiến độ chậm đến ngày 10/6/2014 phải hoàn thành đề án để trình phê duyệt, xã nào không xong thì lãnh đạo xã đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, đối với 21 xã đã phê duyệt cần tiếp tục tập trung thực hiện theo đề án, cán bộ phòng tài nguyên môi trường phải hỗ trợ các xã trong việc thực hiện. và trong quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, huy động được nguồn kinh phí và nhân lực hợp lí, hiệu quả. Phấn đấu đến tháng 12/2014 tất cả các xã thị trên địa bàn huyện Đô lương hoàn thành công tác "dồn điền đổi thửa"..

Đài Đô Lương