UBND huyện tổ chức hội nghị ban chỉ đạo “ Toàn dân đoàn kết đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Sáng ngày 19/8 đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị  triển khai các nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

a1

Các đại biểu tham dự.

Trong thời gian tới ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”; “ Dòng họ văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”; “khu dân cư văn hóa” theo Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 về quy định về xét tặng danh hiệu  Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Việc thực hiện xét tặng thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng thời gian quy định. Theo ý kiến của ban chỉ đạo huyện việc xét tặng danh hiệu “ Dòng họ văn hóa” chưa thay đổi. Việc thay đổi xét tặng danh hiệu “Dòng họ văn hóa” được thay đổi khi có hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Hội nghị đã phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách tại các xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc đánh giá./.

                                                                             Hữu Hoàn