UBND huyện tổ chức góp ý vào dự thảo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017

Chiều ngày 11/8/2017, UBND huyện đã tổ chức góp ý dự thảo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

HNNN

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Đăng

Theo dự thảo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017, Đô Lương phấn đấu gieo trồng trên 4022 ha cây trồng các loại, cá vụ 3 là 500 ha. Trong đó diện tích trồng ngô 1840 ha, lạc 200 ha, rau đậu các loại 650 ha, khoai lang 312 ha, các loại cây khác 137 ha. Về lịch thời vụ đối với cây ngô kết thúc gieo trồng trước ngày 20/10/2017, cây lạc trước ngày 10/9, khoai lang trước ngày 20/10, cá vụ 3 thả cá sau ngày 20/8 âm lịch. Về sử dụng giống các địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương để lựa chọn các loại giống phù hợp đưa vào cơ cấu để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng đạt kết quả cao nhất. Các địa phương có thể lựa chọn cơ cấu các loại giống có năng suất cao.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng nông nghiệp điều chỉnh lại các số liệu báo cáo và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017 cho phù hợp. Trạm khuyến nông tổ chức hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật thâm canh để đạt sản xuất đạt hiệu quả cao. Trạm trồng trọt và BVTV làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị cung ứng giống, vật tư phân bón chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ kịp thời cho bà con nông dân sản xuất vụ đông năm 2017.

Văn Đăng