UBND huyện thẩm định kết quả xây dựng Nông Thôn mới xã Hồng Sơn

Sáng 21/9, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức thẩm định kết quả xây dựng Nông Thôn mới tại xã Hồng Sơn. Đồng chí Trần Văn Hiến – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Vương Thị Quý – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Các đại biểu tham dự.

Trước khi diễn ra hội nghị, các thành viên trong đoàn thẩm định đã kiểm tra thực tế tại các thôn xóm và kiểm tra hồ sơ minh chứng kết quả xây dựng NTM của xã Hồng Sơn. Đến nay, xã Hồng Sơn đã huy động được trên 118 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp  gần 35 tỷ đồng  hiến hàng chục ngàn m2 đất và đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động. Đổ bê tông được gần 11 km đường thôn xóm. Xây dựng được 7 km kênh mương nội đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,77%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%,  Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, qua đánh giá của hội đồng thẩm định xã và huyện, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Sơn.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở đóng góp ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo huyện,  đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Sơn trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu  xã  Hồng Sơn cần đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt. Trong đó, tập trung thực hiện tiêu chí giao thông, môi trường, cơ sở văn hóa. Xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Hoàn thành  các hồ sơ minh chứng sát, đúng với tình hình thực tế. Cần huy động cả hệ thống chính trị  vào cuộc và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, khắc phục mọi khó khăn.  Phấn đấu về đích NTM vào cuối  năm 2021 theo kế hoạch.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt