UBND huyện tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

UBND huyện tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Trên lĩnh vực kinh tế có 14 vấn đề được trả lời, UBND huyện đã quan tâm và có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đem lại hiệu quả cao cho nông dân . Định hướng chăn nuôi theo chuỗi và nuôi vệ tinh để đảm bảo ổn định từ đầu vào đến đầu ra và các yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng rà soát lại các hộ, cơ sở kinh doanh giống phân bón, thuốc BVTV và thành lập các đoàn kiểm tra 7 cuộc đột xuất.

kmhdnd5

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Hữu Hoàn

Tiếp tục rà soát và hỗ trợ xi măng để xây dựng nông mới. Đã triển khai thực hiện lát tấm đan mương thoát nước Bàu Chai đảm bảo an toàn, các dự án cầu Khe Cô, đường Cửa Thân đi Minh sơn, đường cứu nạn Hồng sơn, đường vào Đền Phú Thọ đang tạm dừng vì không được bố trí vốn. UBND huyện đang tìm giải pháp để thực hiện. Tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ đạo tốt việc giải quyết chính sách người có công, khen thưởng huân, huy chương và chính sách cho lực lượng dân công hoả tuyến. Xử lý nghiêm tình trạng bán hàng đa cấp. tăng cường phối hợp với công an giải quyết tốt tình trạng xe quá khổ quá tải, vượt đèn tín hiệu giao thông, quản lý tốt tình hình ANTT các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội .

kmhdnd6

Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017

Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp.

Căn cứ kết quả kỳ họp cuối năm 2016, thường trực HĐND huyện đã kịp thời ban hành các Nghị quyết của HĐND huyện. Tổ chức triển khai phổ biến kết quả kỳ họp , báo cáo và đôn đốc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Làm tốt công tác xây dựng, triển khai KH và chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ 4, tổ chức các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri để tổng hợp ý kiến kiến nghị đề xuất của cử tri chuyển UBND huyện và các ngành liên quan trả lời. 2 ban của HĐND huyện thực hiện tốt công tác giám sát và thẩm tra báo cáo, dự thảo NQ của các các cơ quan trình kỳ họp.

kmhdnd7

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo quyết toán ngân sách, tài chính năm 201, dự toán thu chi ngân sách năm 2017

Tiếp đó, đồng chí  Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện đã báo cáo quyết toán ngân sách, tài chính năm 2016, dự toán thu chi ngân sách, tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, tổng thu ngân sách năm 2016 đạt gần 273 tỷ đồng-vượt dự toán HĐND huyện giao 49,35%. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt  trên 85 tỷ đồng-đạt 42,52% dự toán huyện giao. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp cũng báo cáo các tờ trình của UBND huyện về quyết toán ngân sách tài chính năm 2016, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2017  và các tờ trình miễn nhiệm chức danh uỷ viên uỷ ban đối với ông Nguyễn Tất Tây – Trường phòng GD&ĐT và ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng phòng tài nguyên môi trường vì lý do chuyển công tác mới.

 Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt