UBND huyện tặng giấy khen cho gia đình anh Phạm Đình Sơn

Để kịp thời biểu dương gia đình anh Nguyễn Đình Sơn và chị Nguyễn Thị Như, xóm 12 xã Đà Sơn trả lại tiền cho khách hàng bỏ quên. Sáng ngày 1/8, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã về tặng giấy khen tới gia đình.

Trước đó, tối ngày 27/7 tại quán cháo đêm của gia đình anh Sơn một khách hàng đã bỏ quên một chiếc túi trong đó có 200 triệu đồng. Sau đó anh Sơn và chị Như đã trả lại toàn bộ số tiền cho người bỏ quên.

tanggiaykhen

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND trao giấy khen của UBND huyện tới gia đình anh Sơn, chị Như.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương việc làm cao đẹp của anh Sơn và chị Như đồng thời trao giấy khen của UBND huyện tới gia đình.

Hồng Sơn