UBND huyện sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2011

Sáng ngày 7/10/2011, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động KTXH – QPAN 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011. Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, BT HU,CT.HĐND huyện, Nguyễn Thị Lan – PCT.HĐND huyện.


Trong 9 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình lạm phát làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Song với sự trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và sự nỗ lực của nhân dân nên đã giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực. Trong đó tổng giá trị sản xuất đạt hơn 3335 tỷ đồng, đạt 78,4% kế hoach cả năm, tăng 18,6% so với cùng kì, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt 12,9%, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 97,8 tấn, tăng hơn 9,1 tấn so với cùng kì, công tác sản xuất nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách đều đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trên lĩnh vực VH -XH, tiếp tục được quan tâm đầu tư thực hiện có hiệu quả, công tác văn hóa – thông tin tuyên truyền, đã làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn. Về công tác y tế dân số, công tác chính sách XH được quan tâm thực hiện tốt. Công tác QPAN được củng cố giữ vững. Về công tác XD Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng và thực hiện kịp thời với tình hình thực tế và đạt chất lượng hiệu quả cao.

Công tác VH – XH tiếp tục được quan tâm


Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: hoạt động của các khu công nghiệp còn chậm, tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường còn nhều, xe quá tải quá khổ làm nhiều tuyến đường xuống cấp, chậm được giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc- BT.HU, CT.HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng còn lại của năm 2011đó là: Tập trung chỉ đạo, triển khai SX vụ đông kịp thời vụ, làm tốt công tác PCBL, tập trung giải quyết những tồn tại để phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đã đề ra.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt