UBND huyện sơ kết công tác điều hành chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

        Sáng ngày 7/7/2009, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.

%image_alt%
                                                        Trung tâm kinh tế huyện                         (ảnh: Hữu Hoàn)


       Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm 2009 trên lĩnh vực kinh tế đạt tổng giá trị sản xuất 6 tháng 1.626 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp đạt 58.200 tấn, không để xảy ra dịch bệnh, chỉ đạo triển khai dự án trồng rừng đạt 154ha. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đạt 123.5 tỷ đồng, thực hiện thi công nhiều dự án với tổng vốn 90.688 triệu đồng. Đã tiến hành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8.598 hộ gia đình, giải quyết 22 đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững. Bên cạnh đó có một số tồn tại đó là khai thác nguồn thu, chống thất thu trên một số lĩnh vực còn thấp, công tác an ninh trật tự trường học còn nhiều vấn đề tập trung cần xử lý, hiện tượng trộm cắp tài sản, tệ nạn đánh bạc, đánh đề có xu hướng gia tăng.

      Về công tác chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm 2009, UBND huyện Đô Lương tiếp tục bổ sung kịp thời qui chế làm việc để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy tính chủ động sáng tạo của các thành viên UBND huyện được phân công trên từng lĩnh vực, bám sát cơ sở để chỉ đạo có hiệu quả sát với điều kiện thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án giao thông hồ đập, trường học, làm tốt công tác phòng chống thiên tai đạt kết quả cao.

T/h: Duy Vinh – Văn Phi