UBND huyện làm việc với xã Ngọc Sơn về kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hôi và xây dựng NTM

Chiều ngày 12/3/2019, UBND huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo  xã Ngọc Sơn để nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch xây dựng NTM. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

ngocson3

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Huy Khôi

Về phát triển KTXH năm 2018, sản lượng lương thực đạt gần 1.415 tấn, bằng 87,66% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt trên 5 tỷ đồng, chi ngân sách hơn 4,8 tỷ đồng. Xây dựng cơ bản đã đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn như: Đường 534, kè sông Lam, trạm bơm, trường mầm non, trường tiểu học … tổng giá trị trên 9,1 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội đã tổ chức tốt công tuyên truyền các ngày lễ lớn, tham gia đầy đủ các hoạt động lễ hội Đền Quả Sơn.

ngocson4

Lãnh đạo xã Ngọc Sơn báo cáo tình hình Kinh tế – Xã hội. Ảnh: Huy Khôi

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,2%, chất lượng giáo dục được giữ vững, có 17 em giỏi huyện, 95 em xuất sắc. Công tác QPAN được củng cố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này xã Ngọc Sơn đạt 15/19 tiêu chí và các tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

ngocson2

Xã Ngọc Sơn kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm 1.655 tấn xi măng và sẽ huy động nhân dân đóng góp 2,765 tỷ để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Sau các nội dung báo cáo, đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp để Ngọc Sơn tháo gỡ khó khăn tập trung về đích nông thôn mới năm 2019. Trước mắt quan tâm hỗ trợ Ngọc Sơn xi măng để làm đường giao thông, tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non, chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp

ngocson4

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả trên các lĩnh vực, đồng thời yêu cầu lãnh đạo xã Ngọc Sơn tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả năm 2019. Kiện toàn lại ban chỉ đạo NTM, phân công cụ thể cán bộ phụ trách và lên kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí. Huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy đảng chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân để tập trung xây dựng nông thôn mới về đích đúng lộ trình./.

                                                          Huy Khôi