UBND huyện làm việc với xã Minh Sơn

Chiều ngày 26/10/2017, UBND huyện Đô Lương đã về làm việc với Lãnh đạo xã Minh Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2017 và kết quả xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc, tham dự có các đồng chí  Nguyễn Đình Khương chủ nhiệm UBKT huyện ủy, Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện.

minh-son-3

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm của xã Minh Sơn đó là: Sản lượng lương thực đạt hơn 4300 tấn, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 41.500 con. Trong xây dựng cơ bản đã đầu tư sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, công sở làm việc xã.  Thu ngân sách ước đạt gần 4,2 tỷ đồng. Tổ chức tốt công tuyên truyên các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội TDTT cấp xã và tham gia đại hội TDTT huyện lần thứ 8.

minh-son-2

Lãnh đạo xã Minh Sơn báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và kết quả xây dựng nông thôn mới

Công tác QP-AN được củng cố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay xã Minh Sơn đã đầu tư 54,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi theo tiêu chí nông thôn mới, đạt 13/19 tiêu chí và hiện đang tập trung phấn đấu hoàn thiện thêm 2 tiêu chí trường học và hộ nghèo.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, tiêm phòng gia súc đạt tỉ lệ thấp, công tác môi trường chưa đảm bảo, công tác quản lí đất đai thiếu chặt chẽ, tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT vẫn xảy ra, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm .

minh-son-1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Minh Sơn tập trung khắc phục các hạn chế đã chỉ ra, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác giao thông thủy lợi nội đồng, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2018, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Huy động  sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân để xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra./.