UBND huyện kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Sơn.

Sáng ngày 18/9/2019, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới của xã  Mỹ Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

toan-canh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Mỹ Sơn đã  tích cực đóng góp sức người, sức của để từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.Ttrong gần 10 năm , đã huy động đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong đó nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng.

anh-2

Lãnh đạo xã Mỹ Sơn báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới.

 Nhân dân hiến 5 ngàn m2 đất và tham gia đóng góp trên hàng ngàn ngày công lao động.. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người 33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,07% , 3 cấp học và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.. Đến tháng 9/2019 xã  Mỹ Sơn đạt 14/19 tiêu chí .

Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành cấp huyện đã lưu ý xã tập trung làm tốt hồ sơ, đánh giá thực chất kết quả, sửa chữa nâng cấp trường THCS..

anh-3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Mỹ Sơn cần tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích Nông thôn mới vào năm 2020

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thành, phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả xã Mỹ Sơn đã thực hiện xây dựng nông thôn mới, nổi bật là việc tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động nguồn đóng góp tiền của, ngày công lao động

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Sơn  tập trung xây dựng các tiêu chí còn lại, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân để tập trung thực hiện theo đúng tiến độ, phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra./..

Sỹ Bắc