UBND huyện kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Sơn.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương vừa  tổ chức kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới lần 2 của xã  Mỹ Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

a2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBND xã, đến nay, Mỹ Sơn đã hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí nông thôn mới. Bằng sự đóng góp sức người,  sức của nhân dân, toàn xã đã xã huy động đầu tư gần 244 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong đó nhân dân đóng góp 138 tỷ đồng. Đã đầu tư làm mới và tu sửa 27,6 km đường giao thông trên địa bàn, trong đó bê tông hóa được 14,5 km đường giao thông nông thôn trị giá trên 21 tỷ đồng. Hiện tại 5 km đường bê tông trị giá gần 3 tỷ đồng đang được triển khai xây dựng.

a3

Bà con nông dân xã Mỹ sơn đang tập trung hoàn thành hệ thống đường bê tông.

 Trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn mức độ 2.  Nhân dân hiến 5 ngàn m2 đất và tham gia đóng góp trên hàng ngàn ngày công lao động. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người 33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,5% , 3 cấp học và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

 Qua kiểm tra đánh giá, xã Mỹ Sơn đã đạt 16 chỉ tiêu chí đạt chuẩn, 3 tiêu chí còn lại chưa đảm bảo hồ sơ. Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành cấp huyện đã bổ sung các thiếu sót, hướng dẫn cách thức làm hồ sơ minh chứng, tránh tình trạng kết quả làm tốt, hồ sơ không đảm bảo.

a1

Ảnh: Huy Khôi

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thành, phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao kết quả xã Mỹ Sơn đã thực hiện xây dựng nông thôn mới, nổi bật là việc tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động nguồn đóng góp tiền của, ngày công lao động. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Sơn  tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn lại huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân để tập trung thực hiện theo đúng tiến độ, giao các phòng chuyên môn UBND huyện  hỗ trợ  địa phương khắc phục sai sót. Chậm nhất đến 30/11/2019 xã Mỹ Sơn phải thành mọi hồ sơ liên quan báo cáo với UBND huyện để trình BCĐ Tỉnh về thẩm ra.

                                                                             Huy Khôi