UBND huyện họp BCĐ tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Chiều ngày 17/12/2015, UBND huyện đã tổ chức họp BCĐ tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, các thành viên trong BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều huyện đã báo cáo về việc tổ chức thực hiện tại các xã, thị được phân công phụ trách. Kết quả cho thấy, sau hội nghị tập huấn do UBND huyện tổ chức, các xã, thị trong toàn huyện đã về triển khai thực hiện nghiêm túc, đã tiến hành thành lập BCĐ cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thành lập các tổ điều tra, rà soát các hộ nghèo, cận nghèo ở các khối, xóm. Quá trình điều tra, rà soát theo đúng quy trình, phương pháp đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, cận nghèo của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, rà soát cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến thời điểm này, các xã, thị đã cơ bản hoàn thành việc tổng hợp danh sách các hộ nghèo, cận nghèo của địa phương mình, trong khi nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh thì một số xã tỷ lệ này vẫn còn ở mức cao.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện
phát biểu tại buổi họp

Kết luận buổi làm việc, đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên trong BCĐ huyện tiếp tục bám nắm địa bàn được phân công để đôn đốc các xã, thị sớm hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo để gửi báo cáo về huyện theo đúng thời gian đã đề ra. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dưới cơ sở nhằm đảm bảo tính chính xác và yêu cầu các xã, thị bổ sung các thiếu sót trước khi tổng hợp báo cáo về huyện để BCĐ huyện tổng hợp, báo cáo Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện cho ý kiến, trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt gửi về BCĐ cấp tỉnh.

Văn Đăng