UBND huyện họp ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa

Sáng ngày 19/4, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức họp ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Văn hóa – Thông tin đã báo cáo kết quả đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2016. Trong đó có 29 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu công sở văn hóa năm thứ nhất, 26 danh hiệu văn hóa năm thứ hai. 25 đơn vị đăng ký công nhận lần đầu năm thứ nhất, 10 đơn vị lần đầu năm thứ hai. Về kết quả xây dựng các tiêu chí văn hóa đối với các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia NTM năm 2016 có 7 xã.

%image_alt%
Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin báo cáo kết quả đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2016

Qua tổng hợp, một số xã tập trung thực hiện có hiệu quả như Bồi Sơn, Đặng Sơn, Xuân Sơn và Trung Sơn. Một số xã chưa tập trung thực hiện tốt các tiêu chí như Đà Sơn, Lạc Sơn. Các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận và đề xuất phương pháp thực hiện để các xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiêu chí.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, nghành và các thành viên bám sát các điểm chỉ đạo để tạo điều kiện cho các xã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tập trung chỉ đạo xây dựng các danh hiệu văn hóa và hướng dẫn công tác đánh giá các danh hiệu văn hóa đảm bảo quy trình.

Hữu Hoàn