UBND huyện hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng dịch tả lợn châu Phi.

Sáng ngày 11/11, UBND  huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện và triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm này, Đô Lương có 32/33 xã thị đã bị dịch tả lợn châu Phi, chỉ còn xã Hồng Sơn chưa bị dịch. Theo thống kê, đã có 257 khối, xóm với gần 3300 hộ có gần 11 ngàn con lợn, trọng lượng hơn 554 tấn đã được tiêu hủy. Sau khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức triển khai cho các ban ngành liên quan cùng các địa phương tổ chức tập trung công tác phòng chống dịch.  Hiện tại đã có các xã Đà Sơn, Văn Sơn, Tràng Sơn và Thị Trấn đã qua 20 ngày không xuất hiện dịch.

a1

Đồng chí NGuyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Ảnh: Sỹ Bắc.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao một số đơn vị làm tốt công tác phòng chống dịch như: Tràng Sơn, Tân Sơn, Yên Sơn, Công an huyện. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại  đó là các đơn vị còn chủ quan, chưa huy động được sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và nhân dân, chưa duy trì thường xuyên công tác kiểm tra phòng chống dịch.

Đồng chí  yêu cầu các phòng ban ngành liên quan, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu cao ý thức công tác phòng chống dịch, tăng cường và quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, duy trì các trạm chốt kiểm dịch,thực hiện tiêu độc khử trùng những vùng xảy ra dịch,tổ chức kiểm tra và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, vận động các hộ chăn nuôi chỉ tái đàn sau khi hết dịch 6 tháng, chuyển từ chăn nuôi lợn sang các loại gia súc, gia cầm khác nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cũng như lợi ích kinh tế cho nhân dân./..

Sỹ Bắc