UBND huyện: hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT và thu gom xử lí rác thải trên địa bàn.

Sáng ngày 4/10/2013, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT và thu gom xử lí rác thải trên địa bàn. Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT.UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc chủ động, tích cực và đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên việc giải tỏa hành lang, lập lại trật tự ATGT, các điểm hay ách tắc giao thông như: ngã tư Thị trấn, các chợ ven đường, các lều ốt đã được giải tỏa đảm bảo đường thông hè thoáng. Đầu tư lắp đặt 3 cụm đèn tín hiệu, từng bước lập lại trật tự ATGT, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.


Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 9/10/2013, Ban ATGT huyện, các ban ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các xã thị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng phương án thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, theo dõi và chỉ đạo tiến độ thực hiện của các địa phương đảm bảo thời gian, tập trung giải tỏa các công trình nhà cửa, lều ốt kinh doanh, mái che, biển quảng cáo, nguyên vật liệu xây dựng,  buôn bán hàng hóa, họp chợ vi phạm hành lang ATGT, kiên quyết xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm. Từ ngày 10/10/2013 tiến hành giải tỏa trong toàn huyện, ngày 17 đến ngày 20/10 Ban ATGT huyện sẽ kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện tại các địa phương, đến ngày 21/10 tiến hành công tác cưỡng chế và bàn giao hành lang sạch cho các địa phương. Về công tác thu gom, xử lí rác thải tập trung làm tốt công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật về môi trường, tiến hành xây dựng lực lượng, các điểm thu gom, bãi xử lí tập trung, kiểm tra và xử lí các điểm vứt rác dọc bên các quốc lộ 7A, 15A, 46, đường Tràng Minh, Khuôn Đại Sơn, khu vực chợ, bắt đầu từ ngày 5/10 đến 20/10/2013 các xã thị phải tổ chức việc thu gom và xử lí rác thải đúng quy định, kiểm tra và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm đời sống sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng.


Đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/C Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện đã yêu cầu ngay sau hội nghị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lấy ý thức tự giác là chính, đồng thời phải xây dựng kế hoạch, rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, tiến hành đồng loạt, nhanh gọn, đúng luật pháp, kiên quyết  thu hồi, xử lí các vật dụng vi phạm, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Làm các bãi rác đúng quy trình kĩ thuật, có kế hoạch vận chuyển rác thải từ Thị trấn về xử lí tại bãi rác xã Hồng Sơn, tiếp tục duy trì và thành lập các tổ nhóm thu gom rác thải. Các tổ chức, cá nhân lần lượt và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

Sỹ Bắc