UBND huyện giao ban trực tuyến với UBND tỉnh về công tác an toàn Vệ sinh thực phẩm.

Sáng ngày 21/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự giao ban trực tuyến, điểm cầu Đô Lương có đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện.

giao-ban1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện chủ trị hội nghị.

Thực hiện chỉ thị số 13 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, huyện Đô Lương đã tổ chức quán triệt, phổ biến chỉ thị đến tận các phòng, ban ngành và các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, mở 3 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 427 học viên. Các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm an toàn. UBND huyện chỉ đạo làng nghề sản xuất bánh đa kẹo lạc Vĩnh Đức thực hiện các quy trình sản xuất an toàn thực phẩm; xây dựng vùng chuyên canh trồng rau màu ở xã Yên Sơn, Đông Sơn, Lưu Sơn. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 96 hộ chăn nuôi, các trang trại, gia trại không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Đã kiểm tra 423 cơ sở, có 371 cơ sở đạt tiêu chuẩn và xử lý 52 cơ sở vi phạm. Phối hợp với đội quản lý thị trường số 5 thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường, ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng. Công an huyện đã tuần tra kiểm tra 14 vụ, bắt giữ, tịch thu, tiêu hủy nhiều loại thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Về tồn tại đó là việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP còn khó khăn, chưa được duy trì thường xuyên; việc xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm chưa nghiêm.

giao-ban14

Toàn cảnh hội nghị giao ban trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, các xã, thị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiện toàn ban chỉ đạo tại các xã, thị để hoạt động có hiệu quả. Xây dựng các mô hình sản xuất an toàn.

Văn Đăng