UBND huyện đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng bộ huyện

Sáng 18/3, UBND  huyện đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các phòng  ngành.

222

Các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng bộ huyện.

Để việc xây dựng dự thảo  báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã có 17 ý kiến góp ý. Trong đó tập trung nêu cụ thể những kết quả đạt được và làm rõ nguyên nhân tồn tại trên các lĩnh vực Kinh tế – Xã hội và Quốc phòng – An ninh.

Các đại biểu đã phân tích đánh giá một số vấn đề như tỷ lệ dân số, tỷ lệ gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Đồng thời nêu ra trong dự thảo báo cáo cần sử dụng  việc xã định tỷ lệ độ che phủ rừng theo quy định chung. Về phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ tới cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo nhưng cần xác định khâu đột phá cụ thể trên 2 lĩnh vực kinh tế và xã hội đảm bảo tính khả thi.

22222

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tổ thư ký tiếp thu tất cả các ý kiến để bổ sung vào dự thảo báo cáo đảm bảo ngắn gọn xúc tích dễ hiểu và có tính khả thi cao có tính thực hiện.

Tin và ảnh: Hữu Hoàn