UBND huyện Đô Lương triển khai chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về “ Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới” và chương trình hành động của huyện Đô lương.

Sáng ngày 10/10/2013, UBND huyện Đô Lương triển khai chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về “ Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới” và chương trình hành động của huyện Đô Lương.

Tới sự có đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, đại diện công an tỉnh, sở LĐTB&XH.


Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về “ Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới” đã nêu rõ: Tình hình tội phạm, ma túy trên địa bàn tỉnh còn nhiều diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động; các loại ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều, người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng. Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đưa Nghệ An ra khỏi danh sách các tỉnh trọng điểm phức tạp về ma túy. BTV tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các nội dung đó là: Tổ chức và quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy; kiểm điểm, đánh gái tình hình kết quả công tác phòng chống ma túy của địa phương, đơn vị mình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng chống ma túy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy và xử lý đối với cán bộ đảng viên vi phạm luật về phòng chống ma túy.


Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện phát biểu hội nghị.


Về chương trình hành động, thực hiện chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới trên địa bàn huyện Đô lương đó là: Từ năm 2014 trở đi cố gắng kìm giữ, không để tăng số người nghiện ma túy; đẩy mạnh công tác triệt xóa các tụ điểm về ma túy, kiêm quyết không để tình trạng tội phạm ma túy hoạt động gây bức xúc trong nhân dân; Việc triển khai thực hiện chỉ thị 13 của tỉnh ủy phải khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, UBND huyện Đô lương đã tổ chức cho các ban ngành xã, thị ký cam kết thực hiện tốt chỉ thị số 13 của BTV tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới”.

Hữu Hoàn