UBND huyện Đô lương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Chiều ngày 4/2 , UBND huyện Đô lương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

44

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Tại buổi làm việc, ngành y tế đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương Tỉnh và của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Lãnh đạo các ban ngành trong BCĐ phòng chống dịch bệnh đã đóng góp nhiều ý kiến để công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có hiệu quả trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị UBND huyện cần quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, khẩu trang y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp nguy hiểm. Điều đáng quan tâm hiện nay đó là trên thị trường Đô Lương rất khan hiếm về khẩu trang y tế.

45Lãnh đạo Trung tâm y tế triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, tất cả các ban ngành, các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho nhân dân. Theo dõi tất các các trường hợp từ các vùng dịch và từ Trung Quốc về. Ngành y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ, thiết bị y tế và phương tiện để phục vụ phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường.

55

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – PCT UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời

Các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở y tế, cửa hàng kinh doanh thuốc chữa bệnh vi phạm việc nâng giá khẩu trang và dụng cụ y tế. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh về BCĐ

Hữu Hoàn