UBND huyện Đô Lương: Tổng kết dự án phát triển ngành lâm nghiệp (WB3)

Sáng ngày 4/4/2015, UBND huyện Đô Lương tổng kết dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3. Tới dự có đại diện ban dự án tỉnh , đồng chí nguyễn Công Châu- Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban quản lý dự án.

Dự án phát triển ngành lâm nghiệp được triển khai trên địa bàn huyện Đô Lương từ tháng 11/2011. Trong 3 năm qua, huyện Đô Lương đã tập trung thực hiện có hiệu quả dự án như : Thành lập 13 nhóm với 448 nhóm tham gia ở 9 xã có rừng. Tổ chức nhiều buổi tập huấn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5513 hộ, 609 ha rừng. Thiết kế và trồng 714 ha rừng. Trong đó xã Giang Sơn Tây gần 200 ha, Giang Sơn Đông và Lam Sơn mỗi xã 130 ha.

%image_alt%

Từ nguồn kinh phí của dự án đã giải ngân cho 358 hộ ỏ 7 xã với 5,9 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt đề án nên đến nay đã góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc chăm sóc và bảo vệ nguồn lợi rừng. Từ đó góp phần tích cực trong việc bảo vệ nguồn nước, hạn chế lũ lụt, giảm xói lở và bảo vệ môi trường sinh thái.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu kết luận , đồng chí Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu các xã được hưởng thụ dự án tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát động nhân dân đẩy mạnh việc bảo vệ và chăm sóc để góp phần vào sự bền vững của kinh tế rừng.

Hữu Hoàn