UBND huyện Đô Lương tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Chiều ngày 16/3/UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, Ngành chăn nuôi huyện nhà đã thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật. Tổng đàn trâu bò 45.873 con, đàn lợn 112.950 con, gia cầm 1.690.000 con. Cải tiến chất lượng đàn bò sind, toàn huyện phối được 2.800 con bò cái và bước đầu tổ chức thực hiện lai tạo giống trâu, trong năm đã phối giống cho 125 con trâu sinh sản. Thực hiện tốt chương trình trợ giá giống gốc, chăn nuôi lợn ngoại. Tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi cho 450 hội viên nông dân. Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất các giống mới có năng suất và chất lượng cao như bò Zeebu, lợn hướng nạc tại các trang trại giống và hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn. UBND huyện đã thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh giống và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 90 trang trại đạt tiêu chí quy định của Bộ NN&PTNT, trong đó có 34 trang trại chăn nuôi. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Cụ thể, đã giảm 6 tiêu chí trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đã kiểm tra và phun khử trùng tiêu độc 850 chuyến xe ô tô vận chuyển động vật và sản phẩm động vật góp phần hạn chế và ngăn chặn lây lan của dịch bệnh trên địa bàn. Về tồn tại đó là: Chăn nuôi chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, nông hộ. Công tác tiêm phòng gia súc ở một số đơn vị vẫn còn thấp.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chủ trì hội nghị
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhiệm vụ trong năm 2016, Đô Lương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chăn nuôi, thú y. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao.

%image_alt%
Chi cục thú y tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chăn nuôi, thú y năm 2015

Nhân dịp này, Chi cục thú y tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác chăn nuôi, thú y năm 2015.

Văn Đăng