UBND huyện Đô Lương tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

Sáng ngày 8/1/2010, đồng chí Trương Hồng Phúc chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

Trong năm qua tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, thời tiết, dịch bệnh diễn ra phức tạp nhưng với sự nỗ lực của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, kinh tế xã hội của Đô Lương vẫn phát triển ổn định.

Tổng giá trị sản xuất đạt 3100 tỷ đồng, tăng 471 tỷ so với năm 2008. Năm 2009 là năm mà huyện Đô Lương đã tranh thủ được nguồn đầu tư của nhà nước lớn nhất từ trước tới nay với 137 dự án với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, công tác thu chi ngân sách đạt 78,542 tỷ đạt 100% kế hoạch. Chất lượng giáo dục ổn định và phát triển là một trong những huyện có phong trào giáo dục tốp đầu của tỉnh, 31 xã đạt chuẩn y tế quốc gia, năm 2009 Đô Lương đã xây dựng 140 nhà tình nghĩa, nhân dân và cán bộ đã đóng góp 1 tỷ 414 triệu đồng quỹ người nghèo.

Nhiệm vụ năm 2010 huyện Đô Lương phấn đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,74%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 61.000 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9%. Tiếp tục cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, phát triển các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các thị tứ, ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế.


Kết luận của hội nghị đồng chí Trương Hồng Phúc yêu cầu các ban ngành tập trung đẩy mạnh việc sử dụng cá tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đầu tư có trọng điểm, khuyến khích phát triển kinh tế như: giao thông thủy lợi, trường học, y tế, phát triển chợ, vùng chợ nông thôn, nâng cao đời sống dân sinh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt