UBND huyện Đô Lương tổ chức tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xử lý rác thải, dồn điền đổi thửa năm 2013

UBND huyện Đô Lương vừa tổ chức tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xử lý rác thải, dồn điền đổi thửa năm 2013. Dự hội nghị có đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

Trong năm 2013, huyện Đô Lương có 3099 giấy chứng nhận QSDĐ đã được cấp. Tổng số giấy chứng nhận đã in và đang trình ký là 2359 giấy. Năm 2013, có 33/33 xã, thị kê khai cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, tổng số hồ sơ kê khai và bàn giao cho sở tài nguyên môi trường là 469 bộ hồ sơ.

Về việc xử lý thu gom rác thải đã có 23/33 xã- thị triển khai đề án thu gom. Tuy nhiên tiến độ thu gom, xử lý rác thải tại một số xã còn chậm. Tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra nhiều nơi. Rác thải tại các bãi rác thải của các xã chưa được xử lý, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động thu gom rác thải một số xã chưa thực sự có hiệu quả.

Về kết quả dồn điền đổi thửa, đối với 3 xã điểm Thuận Sơn, Lưu Sơn, Thịnh Sơn đang tập trung tiến hành. Riêng 2 xã Thuận Sơn, Lưu Sơn đang thực hiện bước 4 đó là tổ chức giao đất cho hộ dân. Xã Thuận Sơn có 3/8 xóm giao đất cho nhân dân tại thực địa, 4/8 xóm đã giao đất lúa cho nhân dân tại thực địa. Xã Lưu Sơn có 2/7 xóm giao đất cho nhân dân tại thực địa, 5/7 xóm đang giao đất cho nhân dân tại thực địa. Riêng xã Thịnh Sơn, việc tổ chức giao đất cho nhân dân chưa thực hiện.

Đối với các xã còn lại, chỉ có xã Trung sơn đã có 2/8  xóm giao đất cho nhân dân tại thực địa, 6/8 xóm đang chia đất cho nhân dân. Các xã khác chưa thực hiện giao đất cho nhân dân.

Đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.


Kết luận hội nghị, đ/c Hoàng Quốc Việt yêu cầu các xã, thị tập trung chỉ đạo thực hiện cấp đổi giấy CN QSDĐ, tổ chức dồn điền đổi thửa và xử lý rác thải.

Ngọc Phương