UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Thị trấn Đô Lương, Đê Cầu Dâu và Thị tứ Bài Sơn

Sáng ngày 8/10/2009, UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Thị trấn Đô Lương, quy hoạch khu vực Cầu Dâu và Thị tứ Bài Sơn.

Theo quy định số 5019 QĐ – UBND – CN ngày 27/12/2006 và quyết định số 2634 QĐ – UBND – CN ngày 5/6/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An quy hoạch thị trấn Đô Lương có tổng diện tích 448,63 ha bao gồm Thị trấn, một phần của xã Yên Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Đà Sơn và Lưu Sơn có tính chất và chức năng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Đô Lương. Trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp và hệ thống giao thông.

Cán bộ viện qui hoạch kiến trúc xây dựng trình bày chi tiết quy hoạch

ảnh: Thanh Hải
Các đại biểu tham dự hội nghị                                                        Ảnh: Hữu Hoàn


Đối với khu vực đê Cầu Dâu được qui hoạch theo quyết định số 2803/QĐ – UBND – NN của UBND Tỉnh Nghệ An có diện tích 166,03 ha gồm đất công cộng, đất trường học với đê Cầu Dâu được qui hoạch dài 1785 m từ cầu BaRa đến khối 9 Thị trấn Đô Lương.

Quy hoạch Thị tứ Bài Sơn theo quyết định 2865 ngày 22/6/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An – Diện tích Thị tứ Bài Sơn có 122,64ha.

Việc công bố quy hoạch nhằm giúp các ban ngành xã thị và nhân dân xác định các vấn đề liên quan để triển khai việc đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo qui định.

Hữu Hoàn